Balice Airport Park

Około 10 km od centrum Krakowa

OPIS INWESTYCJI

b

„Balice Airport Park” to niezabudowany teren o łącznej powierzchni 5,5549 ha.

b

Teren wyposażony jest w sieci IT, elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne; w bezpośrednim sąsiedztwie przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia, zlokalizowana jest również stacja redukcyjno – pomiarowa gazu.

b

Obecnie inwestycja wykorzystywana jest jako baza magazynowo – drogowa, a na jej terenie znajdują się obiekty kubaturowe i utwardzone place, które przewidziane są do rozbiórki po wygaśnięciu umowy najmu (31.12.2016).

Potencjał

N

Obiekty usługowe, biurowe lub handlowe.

N

Centra wystawiennicze, konferencyjne, targowe

LOKALIZACJA

Około 10 km od centrum Krakowa; drugiego, największego pod względem liczby mieszkańców oraz powierzchni, miasta w Polsce. W samym Krakowie mieszka blisko 800 tys. osób, a w zasięgu metropolii krakowskiej pozostaje ok. 3,5 mln ludzi.

W bliskim sąsiedztwie czterogwiazdkowego hotelu Hilton Garden Inn.

W bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Kraków – Balice, drugiego po Warszawie, największego lotniska w Polsce. Dwa terminale: międzynarodowy i krajowy, które po rozbudowie (zakończenie planowane na 2015 rok), będą mogły obsłużyć do 8 mln pasażerów rocznie, podróżujących w ponad 60 kierunkach w Polsce i na świecie.

Tuż przy autostradzie A4, najdłuższej polskiej autostradzie, prowadzącej z zachodu na wschód przez południową Polskę (wzdłuż Sudetów i Karpat). Autostrada A4 stanowi polski odcinek drogi międzynarodowej E40 oraz E462 na odcinku Mysłowice-Balice. Kontynuując bieg niemieckiej autostrady A4 z kierunku Drezna, na terenie Polski przebiega od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach koło Zgorzelca poprzez Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Dębicę, Rzeszów do przejścia granicznego na Ukrainę Korczowa-Krakowiec.

KOMUNIKACJA

p

Szybki dostęp do centrum miasta zapewnia autostrada A4 łącznie z drogą ekspresową S7 na odcinku obwodnicy Krakowa, a także droga wojewódzka nr 774.

p

Sprawne skomunikowanie z centrum miasta oferują autobusy komunikacji miejskiej.

p

Obecnie trwa modernizacja linii kolejowej łączącej Kraków-Balice z dworcem kolejowym Kraków Główny. Planowane przedłużenie torów wprost pod terminal lotniskowy oraz budowa końcowej stacji kolejowej w pełni zintegrowanej z obiektami Portu Lotniczego, umożliwi szybki i komfortowy przejazd do centrum Krakowa. Prace mają zakończyć się w 2015 roku. Po modernizacji czas dojazdu do centrum miasta zajmie około 20 minut.

UWARUNKOWANIA PRAWNE

l

Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, natomiast Miasto Kraków przystąpiło do sporządzania planu miejscowego Balice I.

l

W wiążących wytycznych dla planu miejscowego przewidziano, że powierzchnia biologicznie czynna dla tego terenu, powinna wynosić min. 20%, a wysokość zabudowy może sięgać 25 m.

l

W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa obszar, na którym znajduje się nieruchomość, został przewidziany na cele usługowe o zwiększonej intensywności ze wskazaniem na działalność wystawienniczą, targową, biurową lub handlową.

l

Teren „Balice Airport Park” przeznaczony jest do sprzedaży w całości, jednak możliwy jest także zakup kilku mniejszych działek przez jednego lub więcej inwestorów. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Galeria