Świadczenie usługi polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia zamawiającego znajdującego się na terenie budynków administracyjnych przy ul. Ujastek 1 w Krakowie w okresie od 01 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Pobierz ogłoszenie

Pobierz specyfikację oraz załączniki