Zaproszenie do oglądania budynków przy ul. Ujastek 1

Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego na zaprojektowanie i przebudowę (budowę) budynków przy ulicy Ujastek 1 w Krakowie wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą mogą oglądać budynki będące przedmiotem postępowania w dniach od 11 do 29 maja 2015 r.

W tej sprawie należy kontaktować się z Prokurentem Spółki Nowe Centrum Administracyjne telefonicznie dzwoniąc na nr 514-484-220 lub mailowo pisząc na adres lukasz.sanakiewicz@nca.malopolska.pl