Nowe ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Olkuszu przy ul. Kazimierza Wielkiego

Zmiana ogłoszenia wynika z konieczności dostosowania jego treści do wymagań wynikających z obowiązujących Spółkę przepisów w zakresie warunków udziału w przetargu. W związku ze zmianą ogłoszenia termin składania ofert został wydłużony do 26 czerwca 2015 r.

pobierz dokument (.pdf)