Zaprojektowanie i przebudowa budynków przy ulicy Ujastek 1 w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego na zaprojektowanie i przebudowę (budowę) budynków przy ulicy Ujastek 1 w Krakowie wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą.

dokumenty do pobrania (.zip)