ZWIEDZANIE OBIEKTU

ZWIEDZANIE

Spółka oferuje do zwiedzania dla turystów obiekt zbudowany w latach 50-tych XX wieku. Centrum Administracyjne Kombinatu w Krakowie-Nowej Hucie, zwane potocznie „Pałacem Dożów” lub „Watykanem”, wybudowane zostało w latach 1950–1955 według projektu Marty Ingarden, Janusza Ingardena oraz Janusza Ballenstedta. Za projekt wnętrz odpowiadał zespół kierowany przez Mariana Sigmunda.

Budynki Centrum Administracyjnego Kombinatu są istotnym elementem założenia urbanistycznego oraz architektonicznego Nowej Huty i stanowią jeden z najważniejszych przykładów stylu realizmu socjalistycznego na terenie Krakowa. W skład założenia wchodzą dwa budynki S i Z, których ważnym i cennym elementem są bogato zdobione elewacje i wnętrza, a także specjalnie projektowane wyposażenie oraz wystrój.

Pod budynkami zlokalizowane są obiekty związane z Obroną Cywilną Kombinatu: zachowane stanowisko dowodzenia oraz schron.

9

Zwiedzanie prowadzone jest przez współpracujące z NCA instytucje:

Fundacja Promocji Nowej Huty

+48 791 605 879

Rawelin Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii

+48 507 006 617

Fundacja Poza Szlakiem

+48 505 422 007

Obecnie w zabytkowych wnętrzach dawnych budynków Centrum Administracyjnego Huty im. Sendzimira przygotowane są trzy trasy turystyczne: zabytkowe wnętrza budynku Z, schron w budynku S, w którym zlokalizowane było Stanowisko Dowodzenia oraz schron typowy w budynku Z.

Czas zwiedzania uzależniony jest od liczebności i charakteru grupy, zwiedzanie każdej z tras zajmuje między 40 a 60 minut. Trasy można odwiedzać pojedynczo lub łączyć je w dłuższe zwiedzanie.

Zabytkowe wnętrza budynku Z (Zarządu)

Z racji pełnienia funkcji reprezentacyjnych budynek Z zyskał bardzo bogate zdobnictwo z dużą ilością okładzin kamiennych, ręcznie kutej ślusarki, mebli i oświetlenia zaprojektowanego specjalnie dla tego budynku. W trakcie wycieczki zobaczymy najbardziej reprezentacyjne pomieszczenia budynku: hol wejściowy, klatki schodowe, najciekawsze korytarze, salę 157 (duża aula), małe sale konferencyjne, gabinety:

dyrektora generalnego, głównego inżyniera czy dyspozytora. Przejdziemy też podziemnym tunelem łączącym budynki Z i S. W zależności od liczebności grupy i dostępności pomieszczeń będzie można również zobaczyć pomieszczenia kasowe ze skarbcem lub salę teatralną w budynku S. Trasa dostępna jest do zwiedzania z Fundacją Promocji Nowej Huty i Małopolskim Stowarzyszeniem Miłośników Historii Rawelin.

Schron w budynku S (Socjalnym)

To wyjątkowy schron nie tylko w skali Krakowa, ale całej Polski!

Stanowisko Dowodzenia kombinatu na wypadek zagrożenia (głównie wojny). Obiekt jest zachowany w bardzo dobrym stanie, z praktycznie kompletnym wyposażeniem w większości z końca lat 50-tych. W schronie tym w przypadku zagrożenia miały przebywać osoby odpowiedzialne za prowadzenie akcji ratunkowej oraz nadzór nad procesami technologicznymi. Schron podzielony jest na szereg pomieszczeń o ściśle określonym przeznaczeniu np: sala dowodzenia, kancelaria, centrala telefoniczna czy punkt przyjmowania meldunków. Możemy w nim między innymi zobaczyć działająca centralę telefoniczną z 1958 roku, czy stół dowodzenia zaprojektowany specjalnie do tego obiektu i wykonany w 1970 roku. Trasa dostępna jest do zwiedzania z Fundacją Promocji Nowej Huty i Małopolskim Stowarzyszeniem Miłośników Historii Rawelin.

Schron w budynku Z

Był typowym schronem przygotowanym dla pracowników budynków Centrum Administracyjnego. Składał się z kilku izb schronowych wyposażonych w proste ławy do siedzenia. W obiekcie przygotowano wystawę prezentującą polski i czechosłowacki sprzęt obrony cywilnej, w tym między innymi prawdopodobnie ostatnią w kraju kolekcję makiet szkoleniowych Obrony Cywilnej oraz wystawę zdjęć z wyprawy do czarnobylskiej strefy wykluczenia. W sumie w schronie zgromadzono około trzech tysięcy eksponatów. W ramach wycieczki zobaczymy również salę szkoleniową Obrony Cywilnej, w której prowadzone były szkolenia dla pracowników, a obecnie zgromadzonych jest tam sporo eksponatów związanych z OC. Trasa dostępna jest do zwiedzania wyłącznie z Małopolskim Stowarzyszeniem Miłośników Historii Rawelin.

Opis: Rawelin Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii

Budynek

Obiekt jest żywą historią lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych oraz pokazuje jakie standardy obowiązywały wówczas w budownictwie. Obiekt nie jest poddany renowacji, więc można zobaczyć go w praktycznie nienaruszonym stanie.

Galeria zdjęć

Schrony

Zwiedzaniu podlegają również 2 schrony, pod budynkiem Z oraz pod budynkiem S. Schrony są w niezmienionym stanie architektonicznym i technicznym z lat siedemdziesiątych.

Galeria zdjęć