Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Rada Nadzorcza spółki Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu spółki Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Szczegóły zostały załączone w poniższych dokumentach.