Protokół z otwarcia ofert na zamówienie publiczne

Świadczenie usługi polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia zamawiającego znajdującego się na terenie budynków administracyjnych przy ul. Ujastek 1 w Krakowie w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Pobierz dokument