Przetarg na najem nieruchomości Spółki położonej w Krakowie, przy ul. Tomickiego, zabudowanej halą magazynową – zakończony

11.03.2022 r.

Postępowanie przetargowe zostało zakończone wynikiem pozytywnym.

 

Spółka Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Tomickiego, zabudowanej halą magazynową. Nieruchomość stanowi działkę oznaczoną nr 4/16 obr. 48 Nowa Huta. Szczegóły dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można znaleźć w załączonych dokumentach.

Termin wpłaty wadium: 8 marca 2022 r.

Termin składania ofert: 10 marca 2022 r. do godz. 12:00

Zachęcamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań!

 

 

UWAGA WAŻNE WYJAŚNIENIE

W związku z zaistniałą omyłką pisarską w treści ogłoszenia, w punkcie 8 dot. wysokości wadium, uprzejmie informujemy, iż właściwą wysokością wadium jest kwota 10.500 zł. Nie zaś 50% minimalnej ceny wywoławczej netto miesięcznego czynszu, jak wskazano w treści ogłoszenia.

Niemniej jednak, wadia uiszczone w wysokości odpowiadającej 50% minimalnej ceny wywoławczej netto miesięcznego czynszu, jeżeli uiszczone zostały przed zamieszczeniem niniejszych wyjaśnień, tj. do dnia 21.02.2022 r., będą respektowane w postępowaniu. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty, w której wadium zostało uiszczone w kwocie wyższej aniżeli wymagana w niniejszym postępowaniu, różnica pomiędzy wadium wpłaconym a wymaganym zostanie zwrócona na rachunek oferenta.