Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Wyżynnej, działka nr 55/5 – zakończony negatywnie

Postępowanie przetargowe zostało zakończone z wynikiem negatywnym.

 

Spółka Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Wyżynnej, oznaczonej jako działka nr 55/5. Szczegóły dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można znaleźć w załączonych dokumentach.

Zachęcamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań!

 

 

Organizator przetargu informuję, iż w stosunku do przedmiotowej nieruchomości może występować prawo pierwokupu, o którym mowa w art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.). Wszelkich informacji udziela organizator przetargu pod numerem telefonu wskazanym w ogłoszeniu.