Rokowania na sprzedaż nieruchomości w Krakowie, przy ul. Pysocice – zakończone

4.07.2022 r.

Rokowania na sprzedaż zostały zakończone wynikiem pozytywnym.

 

Spółka Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ogłasza rokowania po czwartym przetargu pisemnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Pysocice. Szczegóły dotyczące nieruchomości oraz warunków rokowań można znaleźć w załączonych dokumentach.

Zachęcamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań!

Organizator rokowań informuje, iż w stosunku do przedmiotowej nieruchomości może występować prawo pierwokupu, o którym mowa w art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.). Wszelkich informacji udziela organizator rokowań pod numerem telefonu wskazanym w ogłoszeniu.