Świadczenie usługi polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia zamawiającego znajdującego się na terenie budynków administracyjnych przy ul. Ujastek 1 w Krakowie w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. – korekta

W związku z z korektą daty terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z 2018-12-28, godzina: 12:00 na 2018-12-18, godzina: 13:00 w Biuletynie Zamówień Publicznych poniżej treść ogłoszenia oraz poprawiony dokument SIWZ wraz z załącznikami:

zmiana ogłoszenia

Specyfikacja wraz z załącznikami 2