ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości (działki nr:208/10; 208/11; 208/12; 208/13; 208/14; 208/17; 208/18; 208/19; 208/20; 208/21; 208/22; 208/46; 208/24;208/26; 208/28; 208/29; 08/30; 208/31; 208/32; 208/33; 208/34; 208/35; 208/36; 208/27; 208/2; 208/3; 208/4; 208/5; 208/6; 208/8 położone w Krakowie obr. 53 jednostka ewidencyjna Krowodrza)

Pobierz ogłoszenie