Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatu szacunkowego celem ustalenia wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków i innych obiektów budowlanych

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

W dniu 9 kwietnia 2021 r. o godzinie 14:00, w siedzibie Zamawiającego dokonano otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie regulaminu udzielania zamówień w trybie zapytania ofertowego na: „Sporządzenie operatu szacunkowego celem ustalenia wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków i innych obiektów budowlanych.