NOWE CENTRUM ADMINISTRACYJNE

NOWE CENTRUM ADMINSTRACYJNE

Nowe Centrum Administracyjne to spółka Skarbu Państwa powołana jesienią 2014 roku; akt założycielski został podpisany przez Ministra Skarbu Państwa z inicjatywy Wojewody Małopolskiego. NCA jest powołane na czas nieoznaczony, a jego celem jest restrukturyzacja majątku państwowego.

Fundusze pozyskane dzięki sprzedaży nieruchomości należących do Skarbu Państwa – budynków i gruntów położonych na terenie województwa małopolskiego, pozwolą NCA m.in. sfinansować kompleksową renowację zabytkowych budowli Centrum Administracyjnego w Krakowie Nowej Hucie. Po remoncie, nowoczesny obiekt stanie się siedzibą administracji podległej wojewodzie małopolskiemu, wyznaczając jednocześnie nowe standardy w zakresie obsługi klienta.

Jednym z zadań NCA może być rewitalizacja blisko 300 ha poprzemysłowych terenów w Krakowie Nowej Hucie oraz realizacja w tym miejscu unikalnego projektu inwestycyjnego pod nazwą „Krk nh2”. Celem projektu jest zmiana poindustrialnych obszarów w nowoczesną dzielnicę Krakowa, której wizytówką staną się innowacyjne technologie swoiste laboratoria inteligentnego miasta i innowacyjnej gospodarki.

Prezes Zarządu — Włodzimierz Pietrus

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Michał Banszel
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Agnieszka Dydyńska
Sekretarz Rady Nadzorczej – Marcin Szuba
Członek Rady Nadzorczej – Mariola Marchewka

Prokurent – Stanisław Kołodziejczyk

OGŁOSZENIA

KONTAKT

NOWE CENTRUM ADMINISTRACYJNE SP. Z O.O.

Adres:

ul. UJASTEK 1
31-752 KRAKÓW

Numer rachunku bankowego:

59 1240 4650 1111 0010 6027 7003

Kontakt

+48 736 623 957

e-mail

kontakt@nca.malopolska.pl

marketing@nca.malopolska.pl

NIP

678-315-23-14

KRS:

0000532625

REGON

123234688