Zaproszenie do składania ofert na najem nieruchomości położonej w rejonie ul. Powstania Listopadowego w Krakowie

Spółka Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na najem nieruchomości położonej w rejonie ul. Powstania Listopadowego w Krakowie. Szczegóły znajdują się z załączonych dokumentach.

Termin składania ofert: 5 maja 2023 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 5 maja 2023 r. godz. 12:00