Zapytanie ofertowe na stałą, bieżącą obsługę prawną spółki Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. – ZAKOŃCZONE

Postępowanie ZAKOŃCZONE

 

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. prowadzi postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup usługi w zakresie stałej bieżącej obsługi prawnej spółki.

Termin składania ofert: 28 stycznia 2021 r. do godz. 13:00.

 

 

29 stycznia 2021 r.

Spółka Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie uprzejmie informuje, iż na podstawie § 9 Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Spółki Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przyjętego uchwałą zarządu z dnia 8 kwietnia 2020 r. Nr 11/2020, postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „„Zakup usługi w zakresie stałej bieżącej obsługi prawnej spółki Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie” zostało zakończone bez wyboru Wykonawcy.